MŠ Mašov

Jarní fotografování v MŠ

mš mašov

Úterý 28. 3. 2023 

Jarní fotografování + focení předškoláků + společná fotografie tříd

Příchod dětí do 7,30 hodin

15.3.2023 16:59:29 | přečteno 8x | vera.nejedlova | Celý článek
 

Ekologický program po předškoláky

mš mašov

Pondělí 27. 3. 2023 v 8,15 hodin v mateřské škole

Ekologický program - Motýlí kouzla

třída Medvídků

15.3.2023 16:56:07 | přečteno 12x | vera.nejedlova | Celý článek
 

Divadlo Turnov

mš mašov

V pátek 17.3.2023 v 10 hodin navštívíme s dětmi divadlo v Turnově, 

kde na nás bude čekat loutková pohádka

Kdo nechá pejska spát 

Návrat pěšky zpět do mateřské školy na oběd.

9.3.2023 13:54:36 | přečteno 28x | vera.nejedlova | Celý článek
 

Ukázková hodina ZŠ Mašov (předškoláci)

mš mašov

V úterý 14.3.2023 v 9 hodin půjdeme s dětmi na ukázkovou hodinu do ZŠ Mašov.

9.3.2023 13:47:57 | přečteno 18x | vera.nejedlova | Celý článek
 

Přijímací řízení na školní rok 2023/2024

mš mašov

Přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č.500/2004 Sb. správní řád v platném znění.

Termín pro vyzvednutí žádostí o přijetí:

Úterý 4. 4. 2023 od 15:00 – 17:00 hodin - Den otevřených dveří

Aktuální informace na www.skolky.turnov.cz, na tel. 481 322 868, msmasov@seznam.cz

Zápis termín pro podání žádosti:

Úterý 2. 5. 2023 od 10:00 – 16:00 hodin

zákonný zástupce předá vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně lékařského potvrzení, předloží občanský průkaz, originál rodného listu dítěte.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

- předškolní věk (poslední rok před nástupem do ZŠ) ze školského obvodu 2, který tvoří následující ulice a části města: 

Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni,Na Úvozu, Nad Hájkem, Pelešany, 

Sobotecká (od křížení s ulicí Mašovská dále směrem od Turnova na Modřišice Podháj), U Lomu, U Školy

- trvalý pobyt ze školského obvodu 2, dítě, které dovrší k 31. 8. 2023 čtyři roky

- trvalý pobyt ze školského obvodu 2, dítě, které dovrší k 31. 8. 2023 tři roky

- sourozenec již umístěného dítěte, který dovrší k 31. 8. 2023 tři roky

- ostatní děti od nejstarších k nejmladším

Podle předběžného odhadu bude ve školním roce 2023/2024 přijímáno 16 dětí (podle počtu odkladů školní docházky).

Rozhodnutí:

a) rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným číslem,

na veřejně přístupném místě, tj. na nástěnce v mateřské škole, na úřední desce

před mateřskou školou, na webových stránkách mateřské školy a to po dobu 15 dnů

b) rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno doporučeným dopisem do 2. 6. 2023


Nahlédnutí do spisu bude možné dne 26. 5. 2023 od 8:00 - 12:00 hodin

Rodiče přijatých dětí si vyzvednou dne 26. 5. 2023 od 8:00 – 12:00 hodin důležité dokumenty: Evidenční list, Předávání dítěte, Dotazník, Přihláška ke stravování,……..


 Zvláštní zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

2. června 2023 od 8:00 do 12:00 hodin

Zvláštní zápis je výhradně určen pro děti:

- kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině,

- kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou


V Mašově 28. 2. 2023  Nejedlová Věra, ředitelka

                                                                                                       


28.2.2023 16:21:49 | přečteno 112x | vera.nejedlova | Celý článek
 

Divadlo Koloběžka

mš mašov

Ve středu 1.3.2023 v 9,30 hodin

přijede do mateřské školy 

divadlo Koloběžka

s pohádkou 

Ježibaba Kolobajzna slaví Velikonoce

27.2.2023 20:46:39 | přečteno 16x | vera.nejedlova | Celý článek
 

Divadlo Koloběžka - zrušeno

mš mašov
2.2.2023 13:55:38 | přečteno 52x | vera.nejedlova | Celý článek
 

Ukázková hodina ZŠ Žižkova (předškoláci)

mš mašov

V úterý 24.1. 2023 pojedou předškoláci v 8,44 hodin ze zastávky Mašov 

na ukázkovou hodinu do ZŠ Žižkova.

Svačinu budou mít děti v mateřské škole. Návrat pěšky nebo autobusem zpět 

do mateřské školy na oběd.

Děti budou mít batoh, pití, bačkory vezmeme ze školky.

20.1.2023 10:08:34 | přečteno 69x | vera.nejedlova | Celý článek
 

Dětský karneval

mš mašov

Srdečně Vás zveme na Dětský karneval

neděle 12.2.2023 od 15 do 17 hodin

Sokolovna Mašov

Těšíme se na Vás

19.1.2023 16:35:21 | přečteno 122x | vera.nejedlova | Celý článek
 

Divadlo Kašpárek-zrušeno

mš mašov

V úterý 17.1.2023 v 8,30 hodin přijede do mateřské školy 

divadlo Kašpárek s pohádkou Princezna Žabka.

15.1.2023 22:27:53 | přečteno 51x | vera.nejedlova | Celý článek
 
load