Znovuotevření MŠ

12.4.2021

Dne 12.4.2021 se znovu otevře MŠ pro:

  • předškolní děti

  • děti rodičů zaměstnaných ve zdravotnictví, ve školství, v bezpečnostních sborech ,v armádě, orgánech veřejného zdraví, v sociálních službách, na Úřadu práce, české správy sociálního zabezpečení a  finanční správy

Přítomnost na výuce bude podmíněna účastí na testování.

 

Pokud se dítě testování neúčastní  nebude vpuštěno do MŠ (dle mimořádných nařízení Ministersta zdravotnictví – zákon č.258/2000Sb) ze dne 6.4.2021.

 

Pokud se dítě vzdělávání neúčastní z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci dítěte evidovat jako omluvenou.

 

Testování se neprovádí u osob, které onemocnění covid -19 prodělali a neuplynulo více než 90 dnů – nutno prokazatelně doložit.

 

Test bude prováděn v pondělí a ve čtvrtek a to zákonným zástupcem dítěte – ve vestibulu MŠ. Počítejte, že na výsledek testu budete čekat 15 minut na ŠZ.

Pokud přijdete jiný den, postup bude stejný.

 

Aby testování proběhlo plynule, žádáme Vás, aby jste nepřišli pokud možno všichni před 8 hodinou.

 

Pokud bude výsledek negativní, dítě si převezme provozní pracovnice a odvede do šatny příslušné třídy.

 

Odpoledne zazvoníte a vyčkáte u dveří, kam dítě přivedeme.

 

Děti s příznaky kašle, rýmy, bolestí v krku, teplotou, dušností – též budou vyloučeny z docházky do MŠ.

 

Roušky uvnitř budovy děti mít nemusí, při průběhu testování ano.

 


Vytvořeno 9.4.2021 11:56:45 | přečteno 163x | nada.dovolilova
load