Novinky MŠ Dřevěnka

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 Akce na květen Akce na duben Vánoční prázdniny Akce na listopad Akce na září Rodičovská schůzka Návrat dětí do školky Znovuotevření MŠ Distanční výuka Uzavření MŠ Celostátní soutěž MŠ 2020 Lyžařský kurz Vánoční fotografování MŠ roku 2020 Plánované akce v MŠ. Akce na září 2020 Loučení se školkou - pro děti, které po prázdninách odchází do ZŠ Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 Otevření MŠ Zápis do MŠ Pracovní listy pro děti Den otevřených dveří Uzavření MŠ do odvolání Informace k zápisům do 1. tříd základních škol Platby za školné a stravné Mimořádné opatření - uzavření MŠ OZNÁMENÍ PRO RODIČE O OMEZENÍ PROVOZU MŠ Mimořádné opatření - ministerstvo zdravotnictví Akce na březen Akce na únor Akce na leden 2020 Akce na prosinec Akce v listopadu Cesta za pohádkou Akce na říjen 2019 Uzavření MŠ Akce září 2019 Akce na červen Výsledky přijímacího řízení Akce na květen Akce na duben Akce na březen Akce na únor Akce na leden 2019 Akce na prosinec Akce na listopad Akce na říjen 2018 Akce na září 2018 Výsledky přijímacího řízení Společné fotografování - květen AKCE NA KVĚTEN Akce na duben UZAVŘENÍ MŠ Akce na březen Akce na leden 2018 Akce na prosinec Akce na listopad Akce na říjen Schůzka s rodiči Spolupráce s hasiči akce na červen Přijímací řízení akce na květen 2017 duben 2017 Akce na duben Akce na březen Akce na únor Akce na leden 2017 Akce na prosinec vánoční focení akce na listopad 2016 SRPŠ Akce na říjen 2016 Angličtina v MŠ Akce na červen Akce na květen Zápis do MŠ Akce na duben Akce na březen Akce na únor vyšetření zraku Plánované akce na leden 2016 Plánované akce na prosinec 2015 Plánované akce na listopad 2015 PLAVÁNÍ Plánované akce na říjen 2015

Zápis do MŠ

STANOVENÍ PODMÍNEK  PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ  DĚTÍ  K PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ  A  STANOVENÍ  PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost  vykonává Mateřská škola Turnov, Alešova 1140,příspěvková organizace ,po dohodě se zřizovatelem Město Turnov a v souladu s § 34 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ( školský zákon) stanoví následující  upřesnění  pro podání  žádostí  o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017:

Místo podání žádosti : budova MŠ Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace

Termín přijímání žádostí: 18.5.2016 , od 10:00 – 16:00 hodin

Formulář žádosti si lze vyzvednout u ředitelky Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, v den otevřených dveří dne 26.4.2016 , od 9:30 – 11:00 a od 15:00 – 16:00 hodin

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce dítěte občanský průkaz, originál rodného listu dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování (k tomuto účelu poslouží i vyjádření lékaře v Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání).

Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017  jsou zveřejněny na www stránkách mateřských škol.

K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti zpravidla s trvalým bydlištěm v obci Turnov na základě těchto kritérií: 

  1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně  přijímají děti  v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v Turnově.
  1. Sourozenci již přijatých dětí, kteří  dovrší  k 31.8. 2016 věku 3 let.
  1. Do MŠ lze přihlásit dítě ,které ke dni 31.8.2016 dovrší věku 3 let. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.
  1. Ostatní děti dle věku.

Rozhodnutí:

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání  se oznamují zveřejněním  seznamu dětí, pod přiděleným číslem, na veřejně přístupném místě tj. na veřejné desce před MŠ a na nástěnce v MŠ a to po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům  dítěte doručeno doporučeným dopisem do 20.6.2016.

V Turnově dne : 1.1.2016

Dovolilová Naděžda

ředitelka mateřské školy 

Vytvořeno 14.4.2016 10:13:39 | přečteno 923x | nada.dovolilova
 
 
load