Výsledky přijímacího řízení

mš drevenka

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018 / 2019

Č.j.:  27 /2018 Vyřizuje :  Dovolilová Naděžda, tel.: 481 322 704

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34 ods. 3.4, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace, Alešova 1140, 511 01 Turnov s termínem nástupu k 1.9.2018 tyto děti:

 

Dítě Výsledek řízení
01 přijat(a)
02 přijat(a)
03 přijat(a)
04 přijat(a)
05 přijat(a)
07 přijat(a)
08 přijat(a)
09 přijat(a)
15 přijat(a)
16 přijat(a)
18 přijat(a)

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu rodičů, přihlášením dítěte k předškolnímu vzdělávání na naší mateřské škole. Po zvážení skutečností zjištěných při přihlášení dětí  k předškolnímu vzdělávání  jsem rozhodla o přijetí do MŠ.

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictví  MŠ Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace,  Alešova 1140, 511 01 Turnov ke Krajskému úřadu – Libereckého  kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění..

 

Datum zveřejnění: 25.5.2018

 

 

 

 

 

 

Dovolilová Naděžda

ředitelka mateřské školy

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, zveme Vás na schůzku dne 26.6.2018 od 15 hodin, kde Vám budou předány  informace o úhradách školného a stravného, seznámíte se s režimem a školním řádem MŠ , dozvíte se, jak připravit dítě na vstup do MŠ.


Vytvořeno 29.5.2018 12:32:32 | přečteno 790x | nada.dovolilova
load