Novinky MŠ Dřevěnka

Akce na červen 2022 Zápis do MŠ Zvláštní zápis dětí do Mateřské školy Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 Akce na květen Akce na duben Vánoční prázdniny Akce na listopad Akce na září Rodičovská schůzka Návrat dětí do školky Znovuotevření MŠ Distanční výuka Uzavření MŠ Celostátní soutěž MŠ 2020 Lyžařský kurz Vánoční fotografování MŠ roku 2020 Plánované akce v MŠ. Akce na září 2020 Loučení se školkou - pro děti, které po prázdninách odchází do ZŠ Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 Otevření MŠ Zápis do MŠ Pracovní listy pro děti Den otevřených dveří Uzavření MŠ do odvolání Informace k zápisům do 1. tříd základních škol Platby za školné a stravné Mimořádné opatření - uzavření MŠ OZNÁMENÍ PRO RODIČE O OMEZENÍ PROVOZU MŠ Mimořádné opatření - ministerstvo zdravotnictví Akce na březen Akce na únor Akce na leden 2020 Akce na prosinec Akce v listopadu Cesta za pohádkou Akce na říjen 2019 Uzavření MŠ Akce září 2019 Akce na červen Výsledky přijímacího řízení Akce na květen Akce na duben Akce na březen Akce na únor Akce na leden 2019 Akce na prosinec Akce na listopad Akce na říjen 2018 Akce na září 2018 Výsledky přijímacího řízení Společné fotografování - květen AKCE NA KVĚTEN Akce na duben UZAVŘENÍ MŠ Akce na březen Akce na leden 2018 Akce na prosinec Akce na listopad Akce na říjen Schůzka s rodiči Spolupráce s hasiči akce na červen Přijímací řízení akce na květen 2017 duben 2017 Akce na duben Akce na březen Akce na únor Akce na leden 2017 Akce na prosinec vánoční focení akce na listopad 2016 SRPŠ Akce na říjen 2016 Angličtina v MŠ Akce na červen Akce na květen Zápis do MŠ Akce na duben Akce na březen Akce na únor vyšetření zraku Plánované akce na leden 2016 Plánované akce na prosinec 2015 Plánované akce na listopad 2015 PLAVÁNÍ Plánované akce na říjen 2015

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 / 2023

 Č.j.:  38 /2022 Vyřizuje :  Dovolilová Naděžda, tel.: 481 322 704

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34 ods. 3.4, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace, Alešova 1140, 511 01 Turnov s termínem nástupu k 1.9.2022 tyto děti:

 

Dítě – registrační číslo:

Výsledek řízení

1/22

přijat(a)

2/22

přijat(a)

4/22

přijat(a)

7/22

přijat(a)

8/22

přijat(a)

10/22

přijat(a)

11/22

přijat(a)

12/22

přijat(a)

15/22

přijat(a)

18/22

přijat(a)

19/22

přijat(a)

25/22

přijat(a)

28/22

přijat(a)

29/22

přijat(a)

31/22

přijat(a)

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu rodičů, přihlášením dítěte k předškolnímu vzdělávání na naší mateřské škole. Po zvážení skutečností zjištěných při přihlášení dětí  k předškolnímu vzdělávání  jsem rozhodla o přijetí do MŠ.

 

Zákonní zástupci mají možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí dne 17.5.2022 od 10 do 15 hodin v MŠ Alešova.

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictví  MŠ Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace,  Alešova 1140, 511 01 Turnov ke Krajskému úřadu – Libereckého  kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění.

 

V případě nedodání všech povinných příloh bude rozhodnutí o přijetí stornováno.

 

Datum zveřejnění: 17.5.2022

 

Dovolilová Naděžda

ředitelka mateřské školy

 

Vyvěšeno : 17.5.2022 Sejmuto : 1.6.2022

 

Vážení rodiče,

zveme Vás na úvodní schůzku dne 14.6.2022 od 15 hodin, kde Vám budou předány  informace o úhradách školného a stravného, seznámíte se s režimem dne a školním řádem MŠ.

Součástí této schůzky bude i přednáška paní Mgr. J. Leitnerové z Pedagagicko – psychologické poradny, jak připravit dítě na vstup do MŠ.

 

 

Těšíme se na Vaší účast

 


Vytvořeno 17.5.2022 17:38:41 | přečteno 209x | nada.dovolilova
 
 
load