Novinky MŠ Dřevěnka

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 Akce na květen Akce na duben Vánoční prázdniny Akce na listopad Akce na září Rodičovská schůzka Návrat dětí do školky Znovuotevření MŠ Distanční výuka Uzavření MŠ Celostátní soutěž MŠ 2020 Lyžařský kurz Vánoční fotografování MŠ roku 2020 Plánované akce v MŠ. Akce na září 2020 Loučení se školkou - pro děti, které po prázdninách odchází do ZŠ Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 Otevření MŠ Zápis do MŠ Pracovní listy pro děti Den otevřených dveří Uzavření MŠ do odvolání Informace k zápisům do 1. tříd základních škol Platby za školné a stravné Mimořádné opatření - uzavření MŠ OZNÁMENÍ PRO RODIČE O OMEZENÍ PROVOZU MŠ Mimořádné opatření - ministerstvo zdravotnictví Akce na březen Akce na únor Akce na leden 2020 Akce na prosinec Akce v listopadu Cesta za pohádkou Akce na říjen 2019 Uzavření MŠ Akce září 2019 Akce na červen Výsledky přijímacího řízení Akce na květen Akce na duben Akce na březen Akce na únor Akce na leden 2019 Akce na prosinec Akce na listopad Akce na říjen 2018 Akce na září 2018 Výsledky přijímacího řízení Společné fotografování - květen AKCE NA KVĚTEN Akce na duben UZAVŘENÍ MŠ Akce na březen Akce na leden 2018 Akce na prosinec Akce na listopad Akce na říjen Schůzka s rodiči Spolupráce s hasiči akce na červen Přijímací řízení akce na květen 2017 duben 2017 Akce na duben Akce na březen Akce na únor Akce na leden 2017 Akce na prosinec vánoční focení akce na listopad 2016 SRPŠ Akce na říjen 2016 Angličtina v MŠ Akce na červen Akce na květen Zápis do MŠ Akce na duben Akce na březen Akce na únor vyšetření zraku Plánované akce na leden 2016 Plánované akce na prosinec 2015 Plánované akce na listopad 2015 PLAVÁNÍ Plánované akce na říjen 2015

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 / 2021


Č.j.: 23/2020 Vyřizuje : Dovolilová Naděžda, tel.: 481 322 704

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34 ods. 3.4, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace, Alešova 1140, 511 01 Turnov s termínem nástupu k 1.9.2020 tyto děti:


Dítě

Výsledek řízení

01

přijat(a)

04

přijat(a)

05

přijat(a)

08

přijat(a)

09

přijat(a)

10

přijat(a)

11

přijat(a)

12

přijat(a)

14

přijat(a)

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu rodičů, přihlášením dítěte k předškolnímu vzdělávání na naší mateřské škole. Po zvážení skutečností zjištěných při přihlášení dětí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí do MŠ.

Zákonní zástupci mají možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí dne 2.6.2020 do 12 hodin v MŠ Alešova.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictví MŠ Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace, Alešova 1140, 511 01 Turnov ke Krajskému úřadu – Libereckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Pokud jste nedodali platné vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte s potvrzením , že je dítě řádně očkováno, učiňte tek neprodleně - nejpozději do 2.6.2020.

V případě nedodání všech povinných příloh bude rozhodnutí o přijetí stornováno.

Datum zveřejnění: 22.5.2020

Dovolilová Naděžda

ředitelka mateřské školy

Vyvěšeno : 22.5.2020 Sejmuto : 26.6.2020

Vážení rodiče,

zveme Vás na úvodní schůzku dne 9.7.2020 od 15 hodin, kde Vám budou předány informace o úhradách školného a stravného, seznámíte se s režimem dne a školním řádem MŠ.

Součástí této schůzky bude i přednáška paní Mgr. J. Leitnerové z Pedagagicko – psychologické poradny, jak připravit dítě na vstup do MŠ.

Den otevřených dveří pro Vaše děti je 11.8.2020, kde se děti seznámí s prostory MŠ.


Těšíme se na Vaší účastVytvořeno 21.5.2020 19:51:04 | přečteno 156x | nada.dovolilova
 
 
load