Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019 / 2020

Č.j.:  32/2019 Vyřizuje :  Dovolilová Naděžda, tel.: 481 322 704

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34 ods. 3.4, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace, Alešova 1140, 511 01 Turnov s termínem nástupu k 1.9.2019 tyto děti:

 

 

Dítě

Výsledek řízení

01

přijat(a)

02

přijat(a)

04

přijat(a)

05

přijat(a)

06

přijat(a)

07

přijat(a)

08

přijat(a)

09

přijat(a)

12

přijat(a)

14

přijat(a)

15

přijat(a)

19

přijat(a)

20

přijat(a)

21

přijat(a)

 

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu rodičů, přihlášením dítěte k předškolnímu vzdělávání na naší mateřské škole. Po zvážení skutečností zjištěných při přihlášení dětí  k předškolnímu vzdělávání  jsem rozhodla o přijetí do MŠ.

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictví  MŠ Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace,  Alešova 1140, 511 01 Turnov ke Krajskému úřadu – Libereckého  kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění..

 

Datum zveřejnění: 24.5.2019

 

 

 

 

 

 

Dovolilová Naděžda

ředitelka mateřské školy

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

zveme Vás na úvodní schůzku dne 12.6.2019 od 15 hodin, kde Vám budou předány  informace o úhradách školného a stravného, seznámíte se s režimem dne a školním řádem MŠ.

Součástí této schůzky bude i přednáška paní Mgr. J. Leitnerové z Pedagagicko – psychologické poradny, jak připravit dítě na vstup do MŠ.

 

Těšíme se na Vaší účast

 


Vytvořeno 27.5.2019 11:19:33 | přečteno 276x | nada.dovolilova
load