Novinky MŠ Dřevěnka

Akce na Listopad 2022 akce na říjen 2022 Schůzka pro rodiče Akce na červen 2022 Zápis do MŠ Zvláštní zápis dětí do Mateřské školy Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 Akce na květen Akce na duben Vánoční prázdniny Akce na listopad Akce na září Rodičovská schůzka Návrat dětí do školky Znovuotevření MŠ Distanční výuka Uzavření MŠ Celostátní soutěž MŠ 2020 Lyžařský kurz Vánoční fotografování MŠ roku 2020 Plánované akce v MŠ. Akce na září 2020 Loučení se školkou - pro děti, které po prázdninách odchází do ZŠ Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 Otevření MŠ Zápis do MŠ Pracovní listy pro děti Den otevřených dveří Uzavření MŠ do odvolání Informace k zápisům do 1. tříd základních škol Platby za školné a stravné Mimořádné opatření - uzavření MŠ OZNÁMENÍ PRO RODIČE O OMEZENÍ PROVOZU MŠ Mimořádné opatření - ministerstvo zdravotnictví Akce na březen Akce na únor Akce na leden 2020 Akce na prosinec Akce v listopadu Cesta za pohádkou Akce na říjen 2019 Uzavření MŠ Akce září 2019 Akce na červen Výsledky přijímacího řízení Akce na květen Akce na duben Akce na březen Akce na únor Akce na leden 2019 Akce na prosinec Akce na listopad Akce na říjen 2018 Akce na září 2018 Výsledky přijímacího řízení Společné fotografování - květen AKCE NA KVĚTEN Akce na duben UZAVŘENÍ MŠ Akce na březen Akce na leden 2018 Akce na prosinec Akce na listopad Akce na říjen Schůzka s rodiči Spolupráce s hasiči akce na červen Přijímací řízení akce na květen 2017 duben 2017 Akce na duben Akce na březen Akce na únor Akce na leden 2017 Akce na prosinec vánoční focení akce na listopad 2016 SRPŠ Akce na říjen 2016 Angličtina v MŠ Akce na červen Akce na květen Zápis do MŠ Akce na duben Akce na březen Akce na únor vyšetření zraku Plánované akce na leden 2016 Plánované akce na prosinec 2015 Plánované akce na listopad 2015 PLAVÁNÍ Plánované akce na říjen 2015

Otevření MŠ

Otevření MŠ

Vážení rodiče,

MŠ se od 18.5.2020 opět otevře se zvýšeným hygienickým opatřením.

Provoz bude od 6:30 – 16:00 hodin.

  • Příchod do MŠ  od 6: 30 – 8:00 hodin, v 8:00 hodin začíná desinfekce šatny, pozdější vstup není možný

  • Děti se rozchází do 16:00 hodin, opět se desinfikuje ( didaktické pomůcky, šatna,..)

  • Nebo od 12:00 – 12:30 hodin

Děti musí mít do MŠ min. 1 -2 roušky v igelitovém podepsaném sáčku pro případný výskyt podezření na onemocnění .

Zároveň apelujeme na všechny rodiče, aby pečlivě zvážili docházku svých dětí a využívali ji v nezbytně nutných případech, kdy musí být na svých pracovištích.

Před nástupem do MŠ je povinné vyplnění ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O  NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ , které je v příloze.

Bez odevzdání tohoto prohlášení nebude možný vstup do školky.

Pokyny  MŠMT , které je nutné dodržovat při otevření MŠ.

CESTA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

• Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

PŘÍCHOD K MATEŘSKÉ ŠKOLE A POHYB PŘED MATEŘSKU ŠKOLOU

• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.

• Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

• Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V PROSTORÁCH ŠKOLY

Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ, proto tímto prosíme rodiče, aby s tím počítali a své dítě vhodně oblékli (na delší pobyt na zahradě školy).

• Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

• Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

  • Rodiče mají zákaz vstupu do tříd.

VE TŘÍDĚ

• Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

PROSÍME RODIČE, ABY DOHLÉDLI NA SPRÁVNÉ MYTÍ RUKOU SVÉHO DÍTĚTE a to vždy před vstupem do třídy.

 

Z hygienických důvodů také zakazujeme nošení vlastních hraček domova - prosíme o dodržování tohoto pravidla.

Před vstupem do třídy se bude provádět tzv. RANNÍ FILTR - bude se zjišťovat zdravotní stav dítěte (jestli nemá teplotu, rýmu, kašel atd.). Pokud bude dítě vykazovat známky jakékoli nemoci, nemůže být do kolektivu přijato.

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

 

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY - Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ PATŘÍ DO RIZIKOVÉ SKUPINY

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

• Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

a) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

b) ikona souborupísemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 


Vytvořeno 7.5.2020 15:50:48 | přečteno 422x | nada.dovolilova
 
 
load