Mš Dřevěnka

mš drevenka

Plánované akce  v MŠ.

Vážení rodiče,

vzhledem ke koronavirové epidemii rušíme do odvolání  plánované akce pro děti  ( divadla, plavecký výcvik,...) a akce pro děti a jejich rodiče , které měly být na školní zahradě.

Jídelní lístek 2022

24.3.2019 17:36:20 - aktualizováno 27.11.2022 11:01:33 | přečteno 5137x | ivana.liskova2 | Celý článek
 

Akce na Listopad 2022

4.11.2022 14:42:32 - aktualizováno 4.11.2022 14:43:06 | přečteno 207x | nada.dovolilova | Celý článek
 

akce na říjen 2022

6.10.2022 18:24:07 - aktualizováno 15.10.2022 9:19:09 | přečteno 283x | nada.dovolilova | Celý článek
 

Schůzka pro rodiče

31.8.2022 9:51:12 | přečteno 566x | nada.dovolilova | Celý článek
 

Akce na červen 2022

3.6.2022 10:23:17 - aktualizováno 7.6.2022 14:44:58 | přečteno 206x | nada.dovolilova | Celý článek
 

Aktivity ve školce

2.6.2022 10:04:07 | přečteno 503x | tana | Celý článek
 

Štafetový běh Turnov 750

2.6.2022 9:53:15 | přečteno 87x | tana | Celý článek
 

Mateřská školka

2.6.2022 9:52:28 | přečteno 123x | tana | Celý článek
 

Zápis do MŠ

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, ALEŠOVA 1140,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 511 01 TURNOV

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 2.6.2022 , 10:00 – 15:00 HODIN

Místo zápisu / Місце запису: MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, ALEŠOVA 1140, TURNOV

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2.   Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

 

V /м. Turnově  dne/дата 26.5.2022

 

 

Dovolilová Naděžda

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка


30.5.2022 19:13:56 - aktualizováno 30.5.2022 19:17:00 | přečteno 99x | nada.dovolilova | Celý článek
 

Zvláštní zápis dětí do Mateřské školy

29.5.2022 11:47:02 | přečteno 107x | nada.dovolilova | Celý článek
 
 
 
load