Otevření MŠ 25.5.2020

Vážení rodiče,

mateřská škola se otevře 25.5.2020 v běžném provozu  se zvýšeným hygienickým opatřením od 6.30 do 16.00.

·  Před nástupem do MŠ je povinné přinést vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍO NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.

· Pokud toto prohlášení neodevzdáte nesmíte do MŠ vstoupit.( bude vybíráno ráno 25.5)

· Na prohlášení bude datum 25.5.2020

· Děti musí mít so MŠ min. 1-2 roušky v igelitovém podepsaném sáčku pro přechod na školní zahradu a případný výskyt podezření na onemocnění

· Kdo nemá možnost tisku formuláře, může si jej vyzvednout po dohodě s ředitelkou v MŠ.

 Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

Před MŠ se prosím nesrocujte

· Příchod do MŠ od 6:30 do 8:00 hodin, v 8:00 začíná dezinfekce šaten a pozdější vstup není možný !!!!!!!!!!!!!

· Děti se rozcházejí nejdéle v 16:00, kdy se opět dezinfikuje!

·  Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

· Děti ani ped. pracovníci MŠ v prostorách MŠ roušku nosit nemusí.

· Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady.

· Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

· U vchodu do MŠ je rodič povinen použít na ruce připravenou dezinfekci.

· Děti nesmí z hygienických důvodů do MŠ nosit žádné hračky, ani plyšáky!!!

· Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

 

Kdo nemá možnost tisku formuláře, může si jej vyzvednout po dohodě s ředitelkou v MŠ.

ikona souborupříloha_čestné_prohlášení (1).pdf
Vytvořeno 4.5.2020 15:50:58 - aktualizováno 7.5.2020 9:40:08 | přečteno 313x | lenka.dekany
load