MŠ 28. října

mš 28 řijna

Jídelní lístek 27.6. - 1.7.2022

26.6.2022 15:53:31 | přečteno 85x | marie.spinova | Celý článek
 

Jídelní lístek 20.6. - 24.6.2022

16.6.2022 18:56:35 | přečteno 167x | marie.spinova | Celý článek
 

Jídelní lístek 13.6. - 17.6.2022

12.6.2022 17:16:06 | přečteno 170x | marie.spinova | Celý článek
 

Jídelní lístek 6.6. - 10.6.2022

2.6.2022 21:58:45 | přečteno 98x | marie.spinova | Celý článek
 

Jídelní lístek 30.5. - 3.6.2022

29.5.2022 17:59:24 | přečteno 63x | marie.spinova | Celý článek
 

Zvláštní zápis do MŠ ( Lex Ukrajina)

Čtvrtek 2. 6. 2022 od 8:00-11:00 hodin

Zvláštní zápis je určen pouze pro děti z Ukrajiny, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou a mají bydliště ve školském obvodu Turnov (prokazují se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany).

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce dítěte:

  1. řádně vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání;
  2. potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, popř. doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (k tomuto účelu poslouží i vyjádření lékaře v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání);
  3. potvrzení o udělení dočasné ochrany ( lex Ukrajina)

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání:

  1. dítě s povinným předškolním vzděláváním s místem trvalého pobytu ze spádového školského obvodu 1 - určen zřizovatelem , (dítě, které dovrší věku 5 a více let  k 31.8.2022);
  2. dítě s místem trvalého pobytu ze spádového školského obvodu 1, které dovrší k 31.8.2022 věku 4 let, s předností sourozence již umístěného dítěte  a poté  vždy staršího dítěte ;
  3. dítě s místem trvalého pobytu ze spádového školského obvodu 1, které dovrší věku 3 let k 31.8.2022,  s předností sourozence již umístěného dítěte a poté  vždy staršího dítěte ;
  4. sourozenec již umístěného dítěte
  5. ostatní děti, od nejstarších k nejmladším

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě – úřední desce, umístěné na budově školy, a to po dobu 15 dnů. Třídy se budou naplňovat do počtu 24,24,26 dětí .

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům doručeno do vlastních rukou.26.5.2022 14:41:56 | přečteno 109x | lenka.dekany | Celý článek
 

Jídelní lístek 23.5. - 27.5.2022

22.5.2022 14:08:58 | přečteno 96x | marie.spinova | Celý článek
 

akce konec května + první polovina června

23.5 Štafetový běh ( chůze ) 750 m v rámci oslav Turnova - celá MŠ

25.5 Výlet - všechny oddělení ( bližší info ve třídách)

27.5 Divadlo - medvědi a včelky

27.5 Hravé dopoledne na Daliměřicích - sovičky

31.5 Čištění studánek

1.6. Dětský den v MŠ ( dopoledne )- všichni

2.6 Divadlo v MŠ - všichni

9.6 - Loučení s předškoláky od 16:00 na velké školní zahradě ( pro děti , které odcházejí do MŠ)

14.6- Výlet 

20.5.2022 7:46:44 | přečteno 322x | lenka.dekany | Celý článek
 

Sportovní odpoledne pro rodiče a děti 17.5.2022

Vážení rodiče, 

zveme Vás a Vaše děti v úterý 17.5 na sportovní odpoledne na velkou školní zahradu . 

Akce proběhne ve spolupráci s panem Jiřím Šulcem a  pro děti bude připraveno 10 stanovišť . 

Zasportovat si můžete přijít  od 15-17h

Těšíme se na Vás

16.5.2022 12:23:57 | přečteno 75x | lenka.dekany | Celý článek
 

Jídelní lístek 16.5. - 20.5.2022

15.5.2022 20:00:25 | přečteno 74x | marie.spinova | Celý článek
 
 
 
load