Novinky MŠ Zelenka

Uzavření MŠ odstávka elektřiny angličtina Kurz bruslení Akce říjen-listopad 2022 začátek školního roku 2022 Rodičovské sdružení sportovní den informace k zápisu celodenní výlet výsledky přijímacího řízení Zápis pro ukrajinské děti Akce květen 2022 Den otevřených dveří akce školy březen - duben karneval akce školy rodičovské sdružení Informace pro rodiče akce prosinec Uzavření MŠ akce říjen - listopad kurz bruslení Rodičovské sdružení Rodičovské sdružení výsledky přijímacího řízení Fotografování informace k 3.5.2021 Zápis 2021 Znovuotevření MŠ Zápis Distanční výuka Informace ro rodiče karneval Karanténa Vánoční nadílky Uzavření MŠ Mikulášská nadílka Oznámení akce MŠ Uzavření oddělení Uzavření MŠ Akce - zrušení Výlety Rodičovské sdružení Třída Broučci třída pro 2 - 3 leté děti Fotografování vyjádření k rozhodnutí Zápis Znovuotevření mateřské školy třída pro 2-3 leté děti jak probíhá zápis Dodatek platný pro přijímání dětí pro školní rok 2020/2021 zápis do ZŠ informace k zápisu Zápis Den otevřených dveří Uzavření MŠ Informace pro rodiče Akce březen - duben Upozornění Akce školy uzavření MŠ akce prosinec Akce listopad Akce říjen Bruslení Divadelní představení Rodičovské sdružení Akce červen Výsledky přijímacího řízení Akce květen 2019 Zápis do MŠ Den otevřených dveří Akce na březen - duben Akce únor Vyšetření očí Návštěva ZŠ akce leden - únor 2019 uzavření MŠ Vánoční besídky Divadelní představení v MŠ Městské divadlo návštěva Mikuláše kurz lyžování pohádka v MŠ Muzeum Českého ráje Bruslení O zatoulané písničce Rodičovské sdružení Rodičovské sdružení dopravní hřiště Školní výlet Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 Rozloučení s předškoláky Focení tříd Rozloučení s předškoláky Focení předškoláků Den matek Zápis do MŠ Uzavření MŠ Omezení provozu Den otevřených dveří Divadlo Koloběžka Krejčík Honza Plavecký kurz karneval v MŠ Akce únor 2018 lyžařský výcvik Prosincové akce Jejda strašidýlka Lyžařský kurz Bruslení Havárie Akce MŠ Rodičovské sdružení Červnové akce Výsledky přijímacího řízení Květnové akce Zápis do MŠ akce v dubnu Den otevřených dveří Akce březen - duben Plavecký výcvik Akce MŠ Prosincové akce upozornění Listopadové akce říjnové akce Divadelní představení Platby za školné a stravné Rodičovské sdružení Výsledky přijímacího řízení Červnové akce Květnové akce Zápis do MŠ Informace Mateřinka Den otevřených dveří Plavecký výcvik Akce na období únor - březen

Aktuality

mš zelenka
28.04.2021

Zápis 2021

Doplňující informace

 
Rodiče vítáni
14.04.2021

Rodiče vítáni

Naše škola získala značku Rodiče vítáni za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči.

 
mš zelenka
08.04.2021

Znovuotevření MŠ

12.4.2021

 
mš zelenka
08.04.2021

Znovuotevření MŠ

12.4.2021

 
mš mašov
08.04.2021

Mateřská škola se otevírá 12. 4. 2021 pro předškoláky a děti zaměstnanců vybraných profesí

Vážení rodiče,

v pondělí 12. 4. 2021 se otevírá mateřská škola pro předškoláky a děti zaměstnanců vybraných profesí.

Děti budou rozděleny do tříd v maximálním počtu 15 dětí na skupinu. Tato skupina bude po celou dobu opatření neměnná.

V mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole,

školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola

dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Prosím o přihlášení nebo odhlášení dětí do pátku 9. 4. 2021 do 12 hodin na tel. 728 732 768.

Děti budou při příchodu v pondělí a ve čtvrtek testovány antigenními testy. Test provede rodič za asistence pedagoga. Počítejte s časovou prodlevou, protože na výsledek testu se musí přibližně 15 minut čekat.

Testování bude probíhat na chodbě, všichni musí mít nasazené respirátory, děti chirurgickou roušku. Po odběru počkáte v šatně nebo školní zahradě na výsledek testu.

Dejte dětem vhodné oblečení na pobyt venku, vhodnou obuv do terénu, holínky, pláštěnku a 2 roušky do igelitového sáčku, batoh a malou prázdnou lahev na pití.


Nejedlová Věra

 
mš zelenka
31.03.2021

Zápis

Jak na zápis do MŠ

 
novější1 [...] 3 4 5 6 7 8 9 [...] 20 [...] 40 [...] 47 starší
 
 
load