Aktuality

Rozhodnutí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024
16.05.2023

Rozhodnutí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024

Mateřská škola Turnov- Mašov, příspěvková organizace
U Školy 85, 511 01 Turnov
Rozhodnutí  k předškolnímu vzdělávání 
na školní rok 2023/2024
Ředitelka  mateřské školy rozhodla 
v souladu s § 34, § 165 odst.2  a § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přijímacím
řízení do  Mateřské školy Turnov - Mašov, příspěvková organizace takto:
Seznam uchazečů
Registrační Výsledek řízení
číslo
1 1 přijat/a
2 2 přijat/a
3 8 přijat/a
4 18 přijat/a
5 17 přijat/a
6 5 přijat/a
7 12 přijat/a
8 16 přijat/a
9 21 přijat/a
10 9 přijat/a
11 13 přijat/a
12 3 přijat/a
13 4 přijat/a
14 10 přijat/a
15 14 přijat/a
16 15 přijat/a
Ředitelka mateřské školy Datum zveřejnění
Nejedlová Věra 16.05.2023


Více
Miniškolka
03.04.2023

Miniškolka

V úterý 11. dubna proběhne poslední Miniškolka v tomto školním roce.Děkujeme všem rodičům s dětmi, kteří navštívili naši školku v 6 možných termínech těchto "dnů otevřených dveří". Doufáme, že všichni dostali odpovědi na své otázky ohledně vzdělávání v naší mateřské škole. Přejeme všem, aby nástup dětí v září 2023 do mateřských škol v Turnově a okolí byl bezproblémový.tým Sluníčka
Více
Přijímací řízení na školní rok 2023/2024
14.03.2023

Přijímací řízení na školní rok 2023/2024

Přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č.500/2004 Sb. správní řád v platném znění.

Termín pro vyzvednutí žádostí o přijetí:

Úterý 4. 4. 2023 od 15:00 – 17:00 hodin - Den otevřených dveří

Aktuální informace na www.skolky.turnov.cz, na tel. 481 322 868, msmasov@seznam.cz

Zápis termín pro podání žádosti:

Úterý 2. 5. 2023 od 10:00 – 16:00 hodin

zákonný zástupce předá vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně lékařského potvrzení, předloží občanský průkaz, originál rodného listu dítěte.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

- předškolní věk (poslední rok před nástupem do ZŠ) ze školského obvodu 2, který tvoří následující ulice a části města: 

Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni,Na Úvozu, Nad Hájkem, Pelešany, 

Sobotecká (od křížení s ulicí Mašovská dále směrem od Turnova na Modřišice Podháj), U Lomu, U Školy

- trvalý pobyt ze školského obvodu 2, dítě, které dovrší k 31. 8. 2023 čtyři roky

- trvalý pobyt ze školského obvodu 2, dítě, které dovrší k 31. 8. 2023 tři roky

- sourozenec již umístěného dítěte, který dovrší k 31. 8. 2023 tři roky

- ostatní děti od nejstarších k nejmladším

Podle předběžného odhadu bude ve školním roce 2023/2024 přijímáno 16 dětí (podle počtu odkladů školní docházky).

Rozhodnutí:

a) rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným číslem,

na veřejně přístupném místě, tj. na nástěnce v mateřské škole, na úřední desce

před mateřskou školou, na webových stránkách mateřské školy a to po dobu 15 dnů

b) rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno doporučeným dopisem do 2. 6. 2023


Nahlédnutí do spisu bude možné dne 26. 5. 2023 od 8:00 - 12:00 hodin

Rodiče přijatých dětí si vyzvednou dne 26. 5. 2023 od 8:00 – 12:00 hodin důležité dokumenty: Evidenční list, Předávání dítěte, Dotazník, Přihláška ke stravování,……..


 Zvláštní zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

2. června 2023 od 8:00 do 12:00 hodin

Zvláštní zápis je výhradně určen pro děti:

- kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině,

- kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou


V Mašově 28. 2. 2023  Nejedlová Věra, ředitelka

                                                                                                       


Více
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 41 starší
load